Logo

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje hodinářského zboží mezi společností VOLLMONDEN GROUP s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).
 • Prodávající: Prodávajícím je společnost VOLLMONDEN GROUP s.r.o., která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 24142913 a registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ24142913, zabývající se prodejem hodinářského zboží a elektroniky.
 • Kupující: Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 • Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník), jakož i předpisy souvisejícími.
 • Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 • Kupujícím se pro potřeby čl. VI těchto VOP rozumí spotřebitel dle části IV., hlavy I., dílu IV zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.

II. Bezpečnost a ochrana informací

 • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Otevírací doba

 • Prodejna na adrese Týnská 622/17, 110 00 Praha 1 (dále jen „Prodejna“)
 • Po-Pá: 13:00 – 18:00.

IV. Ceníky

 • Ceníky platné pro Prodejnu jsou k dispozici v Prodejně.

V. Objednávání

 • Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, Prodávající Kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je Prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud Kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.
 • Prodávající je oprávněn v případě objednávky zboží přesahující kupní cenu 1.000.000,- Kč požadovat uhrazení rezervačního poplatku dle domluvy s kupujícím a kupující je povinen doplatit zbytek kupní ceny za zboží do 14 dnů od dodání zboží prodávajícím. V případě, že zbývající kupní cena nebude kupujícím uhrazena ve stanovené lhůtě 14 dnů, a nebude tak učiněno ani v náhradním termínu do 14 dnů od zaslání oznámení o doručení zboží, rezervační poplatek propadne ve prospěch prodávajícího v plné výši a kupující nemá nárok na jeho vrácení či jakoukoli kompenzaci.

VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v případě, že Spotřebitel odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně Prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou). Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní od doručení.

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se Spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 • Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@specialtimepiece.cz) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:……………………“. Datum a podpis.
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Poštovné a další náklady na vrácení produktu platí kupující. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato. Doporučujeme vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání Kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží zakoupené Kupujícím osobně v provozně Prodávajícího.


VII. Platební podmínky

 • platba v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí zboží
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravce)
 • Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

VIII. Dodací podmínky

 • Osobní odběr (zdarma): Objednané zboží je možné vyzvednout v Prodejně po potvrzení objednávky.
 • Zasílání přepravní službou – Objednané zboží bude odesláno přepravní službou DHL. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
 • Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@specialtimepiece.cz, u dopravce zahájit reklamační řízení a kopii zápisu o tom neprodleně zaslat e-mailem či poštou Prodávajícímu. Pokud nedojde k zahájení reklamace poškozeného zboží v den převzetí, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky nebude brán zřetel.

IX. Záruční podmínky

 • Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.

X. Závěrečná ustanovení

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.